HỆ THỐNG MÀN CUỐN

Thuận tiện, thoải mái và an toàn cho trẻ em

Coulisse’s Absolute Roller 2.0 được thiết kế cho cảm nhìn tuyệt vời, tiện lợi tối ưu và an toàn tối đa. Cho phép bạn tạo màn cuốn thông minh và an toàn. Sự đa dạng tùy chọn thiết kế hệ thống điều khiển cho trẻ em của chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sự an toàn và tiện lợi. Các phụ kiện bổ sung không còn cần thiết để làm cho màn cuốn trẻ em an toàn.

Roller Systems 2

Hệ thống màn cuốn điều khiển

Thiết kế mượt mà và bền bỉ của một hệ thống cổ điển và chức năng.

Hệ thống điều khiển chuỗi đô

Đây là hệ thống màn thay thế cho các loại màn thông thường an toàn cho trẻ em bằng dây chuỗi đôi. Hệ thống Twin Pull làm cho màn cuốn mới an toàn cho trẻ em mà không cần sử dụng thêm bất kỳ thiết bị hoặc phụ kiện an toàn cho trẻ em nào. Cơ chế Twin Pull được điều khiển bởi hai dây xích hoặc cây wands riêng biệt, cho phép điều khiển bằng tay trực quan: kéo dây xích phía trước để làm màn đi lên, kéo dây xích phía sau để làm màn đi xuống.

Màn cuốn 2.0 – Thiết kế an toàn cho trẻ em

Sẵn sàng để chọn thời trang cửa sổ mới của bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng ở đây để hỗ trợ cho những dự án thú vị của bạn.

Sẵn sàng để chọn thời trang cửa sổ mới của bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng ở đây để hỗ trợ cho những dự án thú vị của bạn.

Cảm ơn bạn đã truy vấn!

Các chuyên gia tư vấn thời trang cửa sổ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn rất sớm.